COACHING

Coaching sessioner hos mig udføres enten i et lokale, som walk and talk, eller via Skype i Hillerød eller København.

Til at starte med afdækker klienten og jeg, ønsket og formålet med coaching sessionen/sessionerne.

KONTAKT
Skab Dit Potentiale
Lavendelstræde 5 • København K
og Hillerød og omegn
Telefon: +45 27 57 51 33
Mail: skabditpotentiale@gmail.com
FØLG MIG
KORT OM MIG
Jeg har arbejdet en del med både kardiologi, psykiske sygdomme, terminal patienter, ældre borgere, psykiske brugere specielt skizofreni og dobbelt diagnoser.
Created by Martlev 2016